سم هریس

دانلود کتاب پایان ایمان
سم هریس

کتاب پایان ایمان

0
در کتاب پایان ایمان: مذهب، ترس و آیندهٔ خرد ، سم هریس تحلیلی شگفت انگیز از برخورد عقل و دین…
کتاب دورنمای اخلاق
سم هریس

کتاب دورنمای اخلاق

0
دورنمای اخلاق: چگونه علم می تواند ارزشهای انسانی را تعیین کند نام کتابی از آقای سم هریس نویسنده آمریکایی است…
فهرست