باور به خدا

شرط بندی روی خدا
آتئیسم

شرط بندی روی خدا

0
بلز پاسکال استدلالی کاملا متفاوت ارائه می‌دهد. تلاش او این است که باور به خدا را در نبود برهان یا…
فهرست