چشم انداز آتئیست ایران

آتئیست ایران، ایرانی را تصور می کند که در آن سیاست ها و قوانین حاکم بر آن به جای عقاید و تفکرات مذهبی بر پایه بهترین شواهد و یافته های علمی ایجاد شده است. کشوری که در آن اعتقادات مذهبی، بهانه ای برای فریب و ظلم به مردم و یا دریافت امتیازات ویژه از حکومت و دولت نخواهد شد. ما برای برابری اعتقادی و مذهبی برای تمامی مردم ایران مبارزه می کنیم و در برابر هرگونه تعرض و سرکوب دگراندیشان و بی خدایان ایران ایستادگی خواهیم کرد.

ما تلاش می کنیم تا بی خدایی و بی خدایان به عنوان عضوی از جامعه ایران پذیرفته شوند، جامعه ای که در آن تبعیض و تعصب نسبت به خداناباوران رفتاری شنیع، غیر اخلاقی و غیر قابل قبول محسوب شود. ما از طریق آموزش، حمایت و جامعه سازی تلاش می کنیم تا به شرم و ننگ بی خدایان در ایران پایان دهیم تا بتوانند در جامعه با آزادی و افتخار اندیشه و عقاید خود را ابراز کنند.

ما قصد داریم در رابطه با موضوعاتی که به آن اعتقاد داریم و یا نداریم، مسیری درست، آزاد و معتبر ایجاد کنیم تا برای افرادی که در این راه قدم می گذارند منابع غنی و ارزشمند جهت تفکر و گفتمان دسترسی داشته باشند و تلاش کنیم تا صدای بی خدایان همیشه به درستی در جامعه، سیاست ها و رسانه شنیده شود.

از دیگر فعالیت های ما، همکاری و حمایت از جنبش های خداناباوری در جامعه ایران با هدف درک خداناباوران و پذیرش آنان در جامعه و همچنین حمایت از آزادی واقعی اندیشه و عقاید در جامعه ایران است تا به جامعه ای سکولار که حکومتی کاملاً جدا از دین داشته باشد در ایران دست پیدا کنیم. با تمامی امکانات و ابزارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای پیشبرد خداناباوری در جامعه ایران و سایر ملت ها تلاش خواهیم کرد.

اهداف و ارزش ها

با توجه به توضیحات بالا، اهداف و ارزش های آتئیست ایران شامل موارد زیر می شود:

  • ترغیب و ترویج آزادی اندیشه و پرسشگری در رابطه با اعتقادات، باورها، اصول، آیین و اعمال مذهبی
  • جمع آوری، حفظ و انتشار اطلاعات، داده ها و نوشتارها در مورد تمام ادیان و ارتقا درک کامل تر از ریشه ها، خواستگاه و تاریخچه آنان
  • حمایت، فعالیت و تلاش برای ارتقا با استفاده از تمامی راه های قانونی برای استقرار و حفظ سیستم آموزشی کاملاً سکولار و قابل دسترس برای همه
  • حمایت از گسترش یک سیستم اخلاقی انسان گرا، با تاکید بر همفکری، درک و وابستگی متقابل همه ی مردم و همچنین مسئولیت و وظایف متقابل هر شخص نسبت به جامعه
  • توسعه و گسترش یک فلسفه اجتماعی که بر انسانیت تمرکز دارد و خود انسان می بایست منبع قدرت، پیشرفت و آرمان هایی برای رفاه و خوشبختی بشریت باشد.
  • ترویج مطالعه هنر، علوم و همه مشکلاتی که بر حفظ و ارتقا زندگی انسان و سایر موجودات تاثیر گذار هستند.
  • شرکت در فعالیت های اجتماعی، آموزشی، حقوقی و فرهنگی که هم برای جامعه آتئیست های ایران و هم برای تمامی جوامع سودمند و مفید باشد.

تعاریف

خداناباوری (آتئیسم به لاتین Atheism) یک دیدگاه جهان بینی فردی است که آزاد از خدا (تئیسم به لاتین theism) هستند و همچنین خود را از اعتقادات فراطبیعی آزاد کرده اند که در ماتریالیسم یونان باستان نیز به آن اشاره شده است.

آتئیسم شامل یک نگرش ذهنی است که با صراحت کامل برتری عقل را می پذیرد و هدف آن ایجاد یک سبک زندگی و دیدگاه اخلاقی است که توسط تجربه و روش های علمی قابل اثبات است و مستقل از همه فرضیات دلخواه حاکمان و اعتقادات است.

فهرست