فرهنگ واژگان و اصطلاحات خداناباوری

کاربرد این فرهنگ واژگان خداناباوری چیست؟

در مطالعه کتابهای خداناباوری یا آتئیسم ممکن است با اصطلاحات و کلماتی روبرو بشوید که در کمتر جایی نمونه آنها را دیده یا شنیده باشید، مانند اسب تک شاخ صورتی نامرئی یا بویینگ 747 غایی!

برای اینکه این پیچیدگی هایی که ممکن است در ترجمه کتاب های آتئیسم مشاهده کنید را کاهش دهیم، در این بخش کلمات و اصطلاحات متداولی که در کتاب های خداناباوری و نقد دین استفاده شده را کمی بیشتر و واضح تر بیان کردیم تا درک بهتری از محتوای ارائه شده در این کتاب ها داشته باشد.

فهرست